Reklamační podmínky

...Naše reklamační oddělení je tu pro všechny vaše dotazy ohledně fakturace, a najde řešení v průběhu několika pracovních dní.

Vyřízení reklamace trvá obvykle 60 dní,  záleží na druhu a závažnosti reklamace.

  • pokud došlo při přepravě k poškození výrobku, máte 3 pracovní dny na to, aby jste nám to dali vědět. Prosíme o kontrolu balíků ihned při přebírání od přepravců. Poškozený balík - nebude li viditelné poškození zboží uvnitř přeberte, ale nechte si toto zaprotokolovat přepravcem. Jestliže zjistíte, že je zboží poničené, prosím udělejte ihned fotografii, z které bude patrné poškození výrobku a odešlete na prodej@wesco.cz s požadavkem na výměnu.
  • Zjistíte li, že vám zboží z nějakého důvodu nevyhovuje, nebo, že jste udělali chybu v objednávce, během 10 dnů poté , co jste obdrželi zboží, můžete požádat o výměnu, dobropis, nebo vrácení peněz. Výrobek musíte poslat nebo dopravit na Vaše náklady  k nám na adresu zákaznického servisu nepoškozený,  nepoužitý a v původním obalu!

                               ZÁRUKA A REKLAMACE

• Zákonné plnění se na právnické osoby nevztahuje, ale mohou využít smluvní záruky popsané v této části a samozřejmě záruky na skryté vady.

• Produkty, které prodáváme, jsou kryty 1 roční minimální smluvní zárukou umožňující kupujícím vrátit vadné produkty nebo produkty, které nejsou vhodné pro jejich zamýšlené použití. Mnoho z našich výrobků má tuto záruční dobu prodlouženou. Záruční doba a možnosti rozšíření jsou uvedeny v každém popisu výrobku v našich katalozích a na webových stránkách.

• Smluvní záruky se nevztahují: na extrémní nebo nevyhovující použití výrobku s ohledem na jeho specifikace, na normální opotřebení a poškození vnějšího materiálu. Zde jsou některé příklady: normální opotřebení na části výrobku (kol bicyklů, atd.) nebo textilií vystavených častému praní (bryndáčky, utěrky, atd.), spotřební materiál (baterie, psací potřeby, atd.), nesprávné použití nebo údržbu (jako například nedodržení návodu k použití), vnější příčiny (poškození vodou, vandalismus, atd.), poškození v důsledku nesprávné opravy ze strany kupujícího a speciální položky s prošlou záruční lhůtou v okamžiku objednání.

• Po celou dobu trvání smluvní záruky bude produkt, který nefunguje správně díky vadě materiálu nebo výrobní vadě, opraven nebo vyměněn, za výrobek s podobnými vlastnostmi závisle na hodnotě výrobku a velikosti defektu (výběr náhradního produktu nebo opravy je v kompetenci prodávajícího).

• Pokud nejsme schopni poslat nový nebo opravený výrobek ve lhůtě 30 dnů po obdržení reklamace, bude doba prodlení přidána k záruční lhůtě výrobku s výjimkou případů, kdy vrácený výrobek již není v záruce.

• Prodávající odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody nebo nehody vyplývající z nesprávného použití výrobku.

• Prodávající má povinnost plnit přijaté objednávky a závazky vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Nicméně, odpovědnost nevzniká, jestliže nesplnění povinností prodávajícího je způsobeno nepředvídatelným nebo nepřekonatelným zaviněním třetí strany nebo zásahu vyšší moci.

• Události vyšší moci, kromě těch, které se obvykle uvádí v judikatuře, zahrnují úplné nebo částečné stávky interní nebo externí vztahující se k dodavatelům prodávajícího, blokády v dopravě nebo dodávkách z jakéhokoli důvodu, vládní nebo právní omezení, zhroucení výpočetní techniky, telekomunikační blokády včetně sítí a internetu zvláště. Při zásahu vyšší moci se automaticky pozastaví plnění objednávek.

• Pokud po uplynutí 3 měsíců, strany zjistí, že působení vyšší moci přetrvává, objednávka bude automaticky zrušena, pokud se strany nedohodnou jinak.


   WESKO spol. s r.o. se vůči svým klientům zavazuje a zaručuje

Wesko spol. s r.o. jako autorizovaný distributor společnosti WESCO S.A. pro území České republiky nabízí svým profesionálním klientům (pedagogům, zařzením pro péči o děti a pod.) výrobky a služby adaptované na jejich potřeby. Zaručujeme kvalitu našich výrobků. Nabízíme širokou škálu výrobků vytvořených a vybíraných pro jejich funkční a pedagogické kvality, určené pro intenzivní používání v kolektivu.

Kvůli maximální bezpečnosti podstupují všechny výrobky WESCO  přísné testy ve specializovaných laboratořích a odpovídají francouzským a evropským normám.

KontaktFirma WescoPartneři

Wesko spol. s r.o.
Mistřínská 393, 15521 - Praha 5
e-mail: prodej@wesco.cz
Bezplatná linka (ČR): 800 080 080

Copyright © 2023 Wesco ČR, Všechna práva vyhrazena, Created by UpFront
WESCO